تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند تهران(1)
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
شنبه 9 آبان 1388

اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند تهران(1)

شنبه 9 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند )

تهران

(لیست شماره 1)

-

نام شرکت

شماره اتصال به شبکه

نو ع سرویس

نرخ به دقیقه(ریال)

آرمان پردازعرفان

9092303010

اینترنت

50

آریا رسانا تدبیر

9092303939

اینترنت

50

آریا سپهر اطلاع رسان تهران

9092303355

اینترنت

50

آریا سپهر اطلاع رسان تهران

9092304445

اینترنت

50

آریا سپهر اطلاع رسان تهران

9092304488

اینترنت

50

آریا سپهر اطلاع رسان تهران

9092304480

اینترنت

50

آریا سپهر اطلاع رسان تهران

9092304490

اینترنت

50

آریا نت ارتباط گستر

9092304004

اینترنت

50

آریارسانه تدبیر

9092303001

اینترنت

50

آزاد نت رسانه

9092303500

اینترنت

50

آزاد نت رسانه

9092303555

اینترنت

50

 

شماره های شبكه های ( اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند )

تهران

(لیست شماره 1)

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.