تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند اصفهان
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
جمعه 8 آبان 1388

اینترنت هوشمند اصفهان

جمعه 8 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) اصفهان
 

 

        

ردیف

شماره اتصال به اینترنت هوشمند اصفهان

1

9721000

2

9722000

3

9725050

4

9726000

5

9727000

6

9724050

7

9729090

8

9721020

9

9724000

10

9729729

11

9728080

12

9723210

13

9723040

14

9722002

15

9729000

16

9722211

17

9723456

18

9722121

19

9724040

20

9727070

21

9728000

22

9724030

23

9723030

24

9728090

 

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) اصفهان
 
-
 

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.

-قیمت هر ساعت (شبانه روز) استفاده = 240 تومان بروی قبض تلفن

-تعداد شماره ها بیشتر از این تعداد میباشد كه در صورت امكان ادامه آن نیز به مجموعه اضافه خواهد شد