تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند تبریز
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
جمعه 8 آبان 1388

اینترنت هوشمند تبریز

جمعه 8 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) تبریز
 
 
1) شبكه همارا
اینترنت هوشمند همارا تبریز>>9715302 با یوزرنیم 1
 
 
2) شبكه ماكس نت
max
: نام کاربری
max
: رمز عبوری
9713799
: شماره تلفن اتصال
 
 
3)شبكه دیگر:
 
username  : in
password   : in
dial : 9713666

 
4) كلوب
 
بدون نیاز به یوزرنیم و پسورد
9716506 9716507 9716508 9716509 -5) سالارusername : salarpassword : salarشماره اتصال به شبكه : 9713636-
شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) تبریز
 

-تعداد شماره ها بیشتر از این تعداد میباشد كه در صورت امكان ادامه آن نیز به مجموعه اضافه خواهد شد