تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند اهواز
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
چهارشنبه 6 آبان 1388

اینترنت هوشمند اهواز

چهارشنبه 6 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند)
اهواز
 

 

 شماره های جدید اینترنت هوشمند اهواز

 

 9723003

9722001

 

 شماره های اتصال به اینترنت

 9723101

 9722100

 9723001

 9723405

 9723400

 9725000

 
 
شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) اهواز
 

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.

-قیمت هر ساعت (شبانه روز) استفاده = 300 تومان بروی قبض تلفن

-تعداد شماره ها بیشتر از این تعداد میباشد كه در صورت امكان ادامه آن نیز به مجموعه اضافه خواهد شد