تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند یزد
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
سه شنبه 5 آبان 1388

اینترنت هوشمند یزد

سه شنبه 5 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره اتصال به شبکه

نام شرکت

90935120

امین آوا

90935160

پویندگان

90935122

گیتی نما

90935111

گنبد كبود

90935100

كویـرنت

90935151

پیشگامان

90935150

 سپنتا

   كلوب                     ا                90935110

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) یزد

 قیمت هر ساعت (شبانه روز) استفاده = 300 تومان بروی قبض تلفن

تعداد شماره ها بیشتر از این تعداد میباشد كه در صورت امكان ادامه آن نیز به مجموعه اضافه خواهد شد