تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینتزنت هوشمند بجنورد
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
چهارشنبه 20 آبان 1388

اینتزنت هوشمند بجنورد

چهارشنبه 20 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

 
شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند)
 بجنورد
 
 
 

 شماره های اتصال به اینترنت هوشمند بجنورد

 

 8092000

8092002

8092003

8092500

8092006

 

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند)
 بجنورد
 

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.

-دقیقه ای 42 ریال.