تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند شاهین شهر ، گزوبرخوار (استان اصفهان)
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
سه شنبه 12 آبان 1388

اینترنت هوشمند شاهین شهر ، گزوبرخوار (استان اصفهان)

سه شنبه 12 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه  های ( اینترنت هوشمند) 
شاهین شهر 
(استان اصفهان)
 
-----------------------------------------------------
 
 
 ردیف

 شماره اتصال به شبكه اینترنت هوشمند شاهین شهر  و گزوبرخوار

 1

 9725243

 2

 9725244

 3

 9725245

 4

 9725246

 
-------------------------------------------------
 
شماره های شبكه  های ( اینترنت هوشمند) 
شاهین شهر 
(استان اصفهان)
 
- بدون نیاز به یوزرنیم و پسورد
 
- تمامی كاربران " شاهین شهر " و " گزوبرخوار " توانایی اتصال به شبكه را دارند.