تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند كاشان
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
دوشنبه 11 آبان 1388

اینترنت هوشمند كاشان

دوشنبه 11 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) كاشان
 
 
1)
UserName: ertebatbartar
Password: ertebatbartar
9725571  : شماره اتصال به شبكه
 
 
2)
 
شماره اتصال به شبكه : 9724222   
بدون نیاز به یوزر نیم و پسورد
 
 
3)
 
 
 
4)
شماره اتصال به شبكه : 9725572   
بدون نیاز به یوزر نیم و پسورد
 
 
 
شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) كاشان
 
-هرساعت استفاده = 300 تومان برروی قبض تلفن