تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند كرج
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
دوشنبه 11 آبان 1388

اینترنت هوشمند كرج

دوشنبه 11 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) 
كرج
 -----------------------------------------------
 

9092324040


9092322525


9092322345


9092323909


9092323300


9092322020


9092323334


9092323121


9092322200


9092322004


9092322121


9092324444


9092322828


9092323030


9092324000


9092322626


9092322322


9092322400

-----------------------------------------------

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) 
كرج
 

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.

-قیمت هر ساعت (شبانه روز) استفاده = 300 تومان بروی قبض تلفن

-تعداد شماره ها بیشتر از این تعداد میباشد كه در صورت امكان ادامه آن نیز به مجموعه اضافه خواهد شد