تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند شیراز
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
دوشنبه 11 آبان 1388

اینترنت هوشمند شیراز

دوشنبه 11 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره شبكه ( اینترنت هوشمند) شیراز

======================================================

Username: 1

           Password : 1           

خطوط اتصال : 9712061 - 9712062

 

تلفن های مرکز : 07117316268 - 07117318974 - 07117312787 - 07117312661

 

================================================

شماره شبكه ( اینترنت هوشمند) شیراز

 

- لطفا توجه فرمایید كه اینترنت هوشمند شیراز از نوع غیردولتی میباشد بدین صورت كه مبلغ مصرف اینترنت شما برروی قبض تلفن نمیآید بلكه قبض های خود آن شركت به آدرس شما پست شده و مبلغ آن نقدا تسویه میگردد.

- درضمن تلفنهای اتصال به شبكه بیشتر این شماره ها میباشد كه شما میتوانید با تماس با دفتر آن شركت در شیراز از شماره های دیگر و قیمت آن مطلع شوید.