تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند تهران(3)
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
شنبه 9 آبان 1388

اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند تهران(3)

شنبه 9 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

 

شماره های شبكه های ( اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند )

تهران

(لیست شماره 3)

-

نام شرکت

شماره اتصال به شبکه

نو ع سرویس

نرخ به دقیقه(ریال)

ارتباطات و فناوری فرخ شبکه

9092304343

اینترنت

50

ارتباطات و فناوری فرخ شبکه

9092304242

اینترنت

50

ارمغان راه طلایی

9092303900

اینترنت

50

ارمغان راه طلایی

9092303839

اینترنت

50

ارویس شبکه تجارت

9092304455

اینترنت

50

اطلاع رسان کسری

9092303232

اینترنت

50

اطلاع رسان کسری

9092303222

اینترنت

50

افرانت

9092303332

اینترنت

50

افرانت

9092303333

تلفن

490

افرانت

9092303336

اینترنت

50

افرانت

9092303335

اینترنت

50

افرانت

9092303334

اینترنت

50

افرانت

9092303332

اینترنت

50

افرانت

9092303337

اینترنت

50

افرانت

9092303435

اینترنت

50

 

شماره های شبكه های ( اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند )

تهران

(لیست شماره 3)

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.