تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند تهران(2)
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
شنبه 9 آبان 1388

اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند تهران(2)

شنبه 9 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

 

شماره های شبكه های ( اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند )

تهران

(لیست شماره 2)

-

نام شرکت

شماره اتصال به شبکه

نو ع سرویس

نرخ به دقیقه(ریال)

آوای سگال نت

9092303026

اینترنت

50

آوای سگال نت

9092303027

اینترنت

50

آوای سگال نت

9092302900

اینترنت

50

ارتباطات داتک

9092303545

اینترنت

50

ارتباطات داتک

9092303777

اینترنت

50

ارتباطات داتک

9092304747

اینترنت

50

ارتباطات فرهنگ آزما

9092302070

تلفن

390

ارتباطات فرهنگ آزما

9092302080

اینترنت

50

ارتباطات فرهنگ آزما

9092302090

اینترنت

50

ارتباطات فرهنگ آزما

9092302099

اینترنت

50

ارتباطات فن آوا

9092302130

اینترنت

50

ارتباطات فن آوا

9092304130

اینترنت

50

 

شماره های شبكه های ( اینترنت و تلفن خارج كشور هوشمند )

تهران

(لیست شماره 2)

-نیازی به یوزرنیم و پسورد نمیباشد.